: رمز عبور  : آدرس الکترونیکی  

       طبق رسوم و سنت ایرانیان ، چیدمان سفره عقد یکی از شکیل ترین و منحصر بفرد ترین سنتهای جشن عروسی می باشد


      که شکوه و شگون بساری به جشن می دهد.

   سفره های عقد معمولی :

     دارای کیفیت خوب با ظروف نو و

    چیدمان حرفه ای مناسب با هر بودجه ای.

 

 

   سفره های عقد ویژه :

    با کیفیت برتر و ظروف زیبا همراه

     با میوه آرائی ، گل آرائی و شمع آرائی.

  صفحه اصلی
مشاوره
خدمات
گالری
عضویت
تماس با ما