: رمز عبور  : آدرس الکترونیکی  
       سرویس معمولی :

                     1- ظروف سیلور و چینی با صندلی های کاوردار

                     2- گل آرائی

                     3- هر 25 نفر یک مهماندار ، سر مهماندار

                     4- شستشوی ظروف و حمل و نقل

 

      سرویس درجه یک :

                     1- ظروف سیلور و چینی VIP

                     2- میز و صندلی پشت بلند با کاور حریر

                     3- جایگاه عروس و داماد

                     4- گل آرائی با گلهای فانتزی و شمع آرائی روی تمام میزها و میز شام

                     5- هر 20 نفر یک مهماندار ، سر مهماندار ، مدیر سالن

                     6- شستشوی ظروف و حمل و نقل

 

 

      سرویس ویژه :

                     1- سرویس کامل ظروف سیلور هتلی و چینی نفیس

                     2- شمعدان کریستال روی میزهای پذیرائی

                     3- میز و صندلی مبله

                     4- جایگاه عروس و داماد و ورودی عروس و داماد

                     5- گل آرائی با گلهای فانتزی و شمع آرائی روی تمام میزها و میز شام

                     6- پذیرائی با آجیل

                     7- تزوین صندلیها با گل طبیعی

                     8- هر 15 نفر یک مهماندار ، سر مهماندار ، مدیر سالن ، مسئول رختکن

                     9- شستشوی ظروف و حمل و نقل

 

  صفحه اصلی
مشاوره
خدمات
گالری
عضویت
تماس با ما