: رمز عبور  : آدرس الکترونیکی

حتما خود شما نیز می دانید که همیشه هزینه بیشتر ضامن برگزاری مراسم بهتر نمی باشد

شما می توانید با راهنمایی های یک مشاور با تجربه با در نظر گرفتن میزان بودجه خود

مراسم خود را هر چه با شکوهتر بر گزار نمایید

موسسه خسروی آماده هر گونه مشاوره به صورت رایگان در این زمینه می باشد

شما با مشورت کردن می توانید از اطلاعات و تجربیات این موسسه برای چگونگی برگزاری

مراسم خود با امکانات موجود به بهترین شکل مطلع شوید و این اطلاعات حتی در صورت

عدم تمایل شما برای سپردن مراسم خود به این موسسه می تواند در مشاوره با

موسسات بعدی مفید واقع شود

 
 

 

شما با انتخاب کردن روز و ساعت مورد نظر خود روی وب سایت می توانید یک وقت مشاوره تنظیم کنید
برای هماهنگ کردن روز و زمان مشاوره باید به دفتر کار خود وارد شوید. در صورت عدم داشتن دفتر کار

شخصی در این وب سایت لطفا برای عضو شدن بر روی لینک عضویت کلیک کنید  صفحه اصلی
مشاوره
خدمات
گالری
عضویت
تماس با ما